m65.plKrólowej Korony Polskiej 19/170-486 Szczecin
e-mail info@m65.pl
tel. +48 91 433 22 01
fax
Strona główna » Regulamin
Strona głównaRegulamin
Regulamin
Spis treści

  Regulamin zakupów sklepu internetowego:
  www.m65.pl

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wszystkie ceny na www.m65.pl są podawane w walucie polskiej (PLN). Ceny promocyjne nie łączą się z innymi promocjami.
  2. Kupione towary wysyłamy w ciągu 1 do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
  3. Każdy towar jest przez nas mierzony. W karcie towaru podane są autentyczne wymiary. Produkty mierzone są luźno, bez naciągania. Zgodnie z zaleceniami producentów przyjmujemy możliwość odstępstwa od wymiaru (+ -) 2cm.
  4. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej obsługi i chcesz wystawić nam negatywną lub neutralną opinię koniecznie skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy rozwiązanie.
  5. Do każdego zakupionego towaru dołączamy dowód sprzedaży - paragon lub na życzenie fakturę VAT. Dowód sprzedaży wkładany jest do środka paczki. Wszelkie ewentualne braki i reklamacje dotyczące dowodu zakupu należy składać drogą mailową do 48 godzin od daty otrzymania przesyłki. W przeciwnym razie uznajemy że dowod zakupu znajdował się razem z towarem i Państwo nie macie żadnych uwag!
  6. Przesyłki kurierskie zawsze należy sprawdzać w obecności kuriera. Zwłaszcza jeżeli przesyłka budzi jakiekolwiek wątpliwości - jakiekolwiek wgniecenia, zgniecenia, przebicia opakowania. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę. Nie spisanie protokołu uniemożliwia nam przyjęcie reklamacji na towar uszkodzony w transporcie.
  7. W momencie gdy przesyłka zostaje wysłana, otrzymujecie Państwo maila z detalami dotyczącymi dostawy, dzięki temu mogą Państwo sprawdzić na jakim etapie dostarczenia znajduje się przesyłka.
  8. Niejasności z przesyłkami można wyjaśnić pod numerami telefonów:
   • Poczta Polska Infolinia: 801 333 444
  9. Nie prowadzimy odbiorów osobistych.

  II. ZWROTY, REKLAMACJE, WYMIANA

  Adres reklamacji i zwrotów: Sherman
  ul. Wyszyńskiego 11
  70-200 Szczecin

  Działalność gospodarcza zarejestrowane przez Prezydenta Miasta Szczecin

  Adres siedziby firmy:
  Pris - Maciej Chojna
  ul. K.K. Polskiej 19/1
  70-486 Szczecin

  Adres pod którym przyjmowane są wszystkie zwroty, reklamacje oraz korespondencja:
  Sherman
  ul. Wyszyńskiego 11
  70-200 Szczecin

  Opis procedury reklamacyjnej:
  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email lub w formie pisemnej na adres pod którym przyjmowane są reklamacje. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię , nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub - w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail. Przesyłkę należy nadać na adres:

  Sherman
  ul. Wyszyńskiego 11
  70-200 Szczecin

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
  [adres sprzedającego]
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
  Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
  Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
  Login: [login kupującego] - jeśli został nadany w sklepie
  Adres: [adres kupującego]
  Numer konta bankowego:
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy (należy wybrać jedną z wersji):
  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

  Brak możliwości odstąpienia od umowy

  Brak odstąpienia od umowy:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

  WYMIANA

  W przypadku gdyby okazało się że dany przedmiot został przez Państwa źle dobrany np. rozmiarowo, należy odesłać go do nas wraz z paragonem lub fakturą (w przypadku jego braku wymiana nie bedzie zrealizowana, a paczka odesłana). Do środka proszę włożyć paragon oraz oświadczenie o chęci wymiany uwzględniając w treści swoje dane i rozmiar na jaki mamy wymienić towar. Należy pamiętać iż towar nie może nosić śladów użytkowania i przede wszystkim dowód zakupu wraz z pisemnym oświadczeniem.

  Jeśli towar jest wymieniany ze względu na źle dobrany rozmiar przez klienta - koszt przesyłki w obie strony ponosi klient.

  Jeśli towar jest wymieniany ze względu na omyłkowe wysłanie towaru niezgodnego z zamówieniem - koszt przesyłki ponosi sklep.

  BRAK OŚWIADCZENIA LUB ZAŁĄCZONEGO DOWODU ZAKUPU SPOWODUJE ZWROT PACZKI DO NADAWCY!!!

  Prosimy nie wysyłać przesyłek za pobraniem gdyż takie paczki nie zostaną odebrane przez naszą firmę, a zwrot zostanie uznany za niewniesiony.

  2. REKLAMACJE

  Jesteśmy profesjonalnym i autoryzowanym sklepem, w związku z tym, wszystkie artykuły objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancji. Jest ona udzielana na podstawie dołączonego paragonu fiskalnego lub faktury VAT, bądź innego uznanego przez obowiązujące prawo dowodu zakupu umożlliwiającego jednoznaczne okreslenie towaru i daty zakupu. Jeśli w trakcie gwarancji wystapiły wady nie wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, naturalnego zużywania sie, celowego uszkodzenia badź uszkodzenia mechanicznego, prosimy o sporządzenie pisma reklamacyjnego i odesłanie go do nas wewnątrz paczki wraz z towarem oraz dowodem zakupu.

  BRAK PISMA REKLAMACYJNEGO LUB ZAŁĄCZONEGO DOWODU ZAKUPU SPOWODUJE ZWROT PACZKI DO NADAWCY Z PROŚBĄ O PRZESŁANIE DOKUMENTÓW UMOZLIWIAJĄCYCH ROZPATRZENIE REKLAMACJI!!!

  W przypadku braku pisma reklamacyjnego badź dowodu zakupu reklamacja nie będzie rozpatrzona. Każdą reklamację rozpatrujemy maksymalnie do 14 dni roboczych. Koszty dostarczenia towaru w pierwszej kolejności ponosi Kupujący, jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną to towar zostaje odesłany do Klienta na koszt firmy. Koszt doręczenia reklamowanego produktu poniesiony przez Klienta w przypadku uznania reklamacji zostaje zwrócony.

   

  W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym sklepem:
  Telefon: 91 433 22 01

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel